KEMIJSKO ČIŠĆENJE PARNIH I TOPLOVODNIH  POSTROJENJA,

  KUHINJSKIH ODSISNIH SISTEMA, VENTILACIONO-KLIMA SUSTAVA

I OSTALE STROJARSKE OPREME

  

   1. Kemijska obrada toplinsko-rashladnih sustava

    2. Plamena strana (dimna) kotlova

    3. Kemijsko  čišćenje i dezinfekcija ventilacionih i klima sustava: Aero zagađenja

    4. Kemijsko pranje, čišćenje i dezinfekcija kuhinjskih odsisnih sustava

    5. Dezinfekcija

    6. Obaveza naručioca radova

    7. Galerija

   

    1. Kemijska obrada toplinsko- rashladnih sustava-

    vodeni kamenac 1 mm naslage kamenca 15% više utrošene energije

 

Kemijska obrada strojnih postrojenja je kemijski proces odstranjivanja kamenca, korozije, masti,ulja i ostalih taloga. Vremenom, minerali i nečistoće koje se nalaze u vodi i ostalim medijima redovito se talože na površine i reduciraju izmjenu topline, kapacitet i efikasnost strojnih postrojenja. Nataložene komponente otapaju se sa površina kiselinama ili alkalnim otopinama.

Postoji više metoda kemijske obrade a to su recirkulacija (najčešće), punjenje i potapanje te rasprskavanje. Svaka metoda ima različite tehnike kontakta sa tretiranom površinom.Koncentracija aktivne komponente u zavisnosti je od koncentracije kontaminacije kamenca i ostalih taloga u sistemu. Proces kemijske obrade nadzire se učestalo i određuje ravnoteža kemijske reakcije. Otapanje nataloženih komponenti i temperatura metala prati se pažljivo i u dozvoljenim granicama imajući u vidu da zaštitimo opremu i uređaje.

 

PRIJE

Najčešća strojna postrojenja koja se kemijski obrađuju su: 

 

Toplovodni kotlovi Ekonomajzeri Parni kotlovi 
Izmjenjivči topline Bojleri Rashladni tornjevi
Kondenzatori   Vaporex kotlovi
Ostali dijelovi sustava (cjevovodi, rashladne kule).

 

Radovi se izvode na

POSLIJE

Radovi se izvode na temelju klasičnog tretmana sa HCL-om, uz obaveznu alkalizaciju i obradu  otpadnih voda sa vapnenim mlijekom  na dozvoljenih  Ph 5.5 do 7-5, sve garancije po DIN-u.

 

2. Plamena strana (dimna) kotlova: Izvodi se visokotlačnom metodom plamene strane kotla.