Referentna lista svih naših klijenata prema vrsti čišćenja obavljenog na navedenim objektima:

 

1. KEMIJSKO ČIŠĆENJE TOPLINSKO RASHLADNIH SISTEMA

2. KEMIJSKO ČIŠĆENJE KUHINJSKIH ODSISNIH SISTEMA- ZAMAŠĆENJA

3. KEMIJSKO ČIŠĆENJE VENTILACIJSKIH KLIMA SISTEMA- AERO ZAGAĐENJA