Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 58/93) ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom turizma, donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTITI OD POŽARA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

 Članak 27.

1) Ventilacijski kanali moraju se čistiti najmanje jednom godišnje, a ventilacijski kanali iz prostorija za pripremu hrane svaka 3 mjeseca za vrijeme rada ugostiteljskog objekta.

2) U ugostiteljskim objektima koji rade sezonski, čišćenje ventilacijskih kanala mora se obaviti sukladno odredbi stavka 1. ovog članka, a iz prostorija za pripremu hrane i prije i nakon prestanka rada ugostiteljskog objekta.

3) O čišćenju iz stavaka 1. i 2. ovog članka mora se voditi evidencija.

4) Odgovorna osoba za vođenje evidencije iz stavka 1. ovog članka je osoba zadužena za poslove zaštite od požara u ugostiteljskom objektu.

5) Odgovorna osoba za provedbu čišćenja ventilacijskih kanala je upravitelj ugostiteljskog objekta.